Sakernas stadsnät

TJÄNSTETYPER

Läs mer om nya stadsnätstjänster via en öppen z-wave-baserad tjänsteplattform
Gå till Komforttjänster

Komforttjänster

Tjänster som syftar till att underlätta vardagen.
Taggar (hitta nycklar, positionering), brevlådor (larma när post eller tidning kommer), olika typer av automatisering (starta och stänga av utrustning i hemmet), informationstjänster

Gå till Hållbarhetstjänster

Hållbarhetstjänster

Tjänster som syftar till ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan.
Energitjänster (styrning, konsumtion, optimering), sophantering (varning när soptunna är full), vatten-, temperatur- och värmekontroll, automation (starta tvättmaskinen när elen är billig), fastighetsstyrning.

Gå till Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster

Tjänster som syftar till att förebygga och förhindra hot, skador och brott.
Inbrottslarm, fuktlarm, brandlarm, kameraövervakning, luftkvalitetslarm (radon, kolmonoxid, mögel), låsfunktioner, fastighetsövervakning, åtkomstkontroll, fjärrstyrning belysning, centraliserade larm (för fastighetsägare).

Gå till Virtuella tjänster

Virtuella tjänster

Tjänster som skapas indirekt, men som i sig inte kräver specifika sensorer eller en gateway.
Informationstjänster (olika tjänster som skapas från dataanalys), ersättningsvaror för uppmätta problem (kylskåp, frys, diskmaskin, tvättmaskin, led lampor etc.), larmcentral, väktartjänster

Vårdtjänster

Samhällsnyttiga tjänster som möjliggör eller förbättrar omvårdnad.
Trygghetslarm, geo-vakt, fallvakt, sensormadrass, trampmattor, spisvakt, anhöriglarm, medicinsk övervakning (automatiserade, hälsokontroller), videodiagnos, egenvård