Sakernas stadsnät

TJÄNSTETYPER

Läs mer om nya stadsnätstjänster via en öppen z-wave-baserad tjänsteplattform
Gå till Komforttjänster

Komforttjänster

Tjänster som syftar till att underlätta vardagen.
Taggar (hitta nycklar, positionering), brevlådor (larma när post eller tidning kommer), olika typer av automatisering (starta och stänga av utrustning i hemmet), informationstjänster

Gå till Hållbarhetstjänster

Hållbarhetstjänster

Tjänster som syftar till ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan.
Energitjänster (styrning, konsumtion, optimering), sophantering (varning när soptunna är full), vatten-, temperatur- och värmekontroll, automation (starta tvättmaskinen när elen är billig), fastighetsstyrning.

Gå till Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster

Tjänster som syftar till att förebygga och förhindra hot, skador och brott.
Inbrottslarm, fuktlarm, brandlarm, kameraövervakning, luftkvalitetslarm (radon, kolmonoxid, mögel), låsfunktioner, fastighetsövervakning, åtkomstkontroll, fjärrstyrning belysning, centraliserade larm (för fastighetsägare).

Gå till Virtuella tjänster

Virtuella tjänster

Tjänster som skapas indirekt, men som i sig inte kräver specifika sensorer eller en gateway.
Informationstjänster (olika tjänster som skapas från dataanalys), ersättningsvaror för uppmätta problem (kylskåp, frys, diskmaskin, tvättmaskin, led lampor etc.), larmcentral, väktartjänster

Vårdtjänster

Samhällsnyttiga tjänster som möjliggör eller förbättrar omvårdnad.
Trygghetslarm, geo-vakt, fallvakt, sensormadrass, trampmattor, spisvakt, anhöriglarm, medicinsk övervakning (automatiserade, hälsokontroller), videodiagnos, egenvård

Detta är Sakernas Stadsnät

En ny tjänste plattform byggd för öppna stadsnät

I samarbete med Indentive, Combitech och CTS har Kalejdo byggt en ny öppen tjänsteplattform, som på många sätt liknar den tjänsteplattform för tv-baserade tjänster som Kalejdo idag driftar och utvecklar. Denna gång är fokus på smarta hem och välfärdstjänster – en plattform för Sakernas Stadsnät!

Tjänsteplattformen är öppen, dvs byggd för att kunna hantera olika tjänster från olika tjänsteleverantörer. Gemensamt är att de nyttjar samma infrastruktur – stadsnätet. Via den öppna tjänsteplattformen samsas välfärdstjänster med högt ställda krav med kommersiella tjänster som larm, övervakning och andra komforttjänster. Kalejdo vet, med sina erfarenheter som mediaoperatör, vad som krävs för att samhällets tjänster skall kunna distribueras parallellt med andra typer av tjänster.

Hjärtat av plattformen för Sakernas Stadsnät är vår tjänstenod. Den är nu öppen för anslutning från stadsnät i Sverige. Är du som stadsnätsoperatör intresserad av att ansluta dig, kontakta Kalejdo för mer information.

  • 100 % stadsnät

  • 100 % öppen plattform

  • 100 % anpassad för tjänsteleverantörer

Initiativtagare

En stark grupp partners står bakom Sakernas Stadsnät

Kalejdo Bredband AB

Huvudman för konceptet
Kalejdo verkar som operatör av en öppen tjänsteplattform för tv-baserade tjänster och boendetjänster samt en öppen tjänsteplattform för IoT, smarta hem och välfärdstjänster.

Indentive AB

Teknik- och utvecklingsansvarig
Indentive är ett utvecklings- och driftsföretag specialiserade på mediatjänster och tjänsteutveckling inom smarta hem.

Combitech AB

Driftoperatör och teknisk utveckling
Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med cirka 1450 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.

CTS AB

Leverantör av gateway
Connection Technology Systems Inc. (CTS Inc.), har över 350 000 installerade enheter på den svenska bredbandsmarknaden och lanserar med produkten iCPE en ny affärsmöjlighet för öppna stadsnät.

Nyheter

Läs mer om konceptet Sakernas Stadsnät

Kontakta oss