Inspirerande startträff för Sakernas Stadsnät i Stockholm!

Den 14 juni anordnades en startträff för tjänsteplattformen ”Sakernas Stadsnät”. Deltog gjorde 15 ledande svenska stadsnät samt bl.a. Kalejdo Bredband AB, Indentive AB, CTS Northern Europe AB och Microsoft AB.

”Sakernas Stadsnät” anspelar på det mer och mer etablerade uttrycket ”Internet of Things” (IoT) och erbjuder ett nytt sätt att distribuera och marknadsföra IoT-tjänster via stadsnäten i Sverige. Det unika med Sakernas Stadsnät är att man möjliggör denna nya typ av professionella tjänster baserat på:

  • de fibernät som stadsnäten byggt för kommunikationen, vilket ger en mycket robust och säker hantering av data;
  • en mycket säker serverlösning som bas;
  • en teknisk arkitektur i lösningen som ger möjlighet till redundans avseende både logik, strömförsörjning och uppkoppling mellan slutanvändare och server.

Tjänsteplattformen är en öppen plattform som gör det möjligt för flera tjänsteleverantörer att erbjuda olika tjänster parallellt, exempelvis säkerhetstjänster, såsom fukt- inbrotts- och brandlarm, omsorgstjänster av e-hälsotyp samt komfort och hållbarhetstjänster relaterade till energiförbrukning och hur denna kan minskas genom konkreta förslag på åtgärder mm.

Hittills har fem tjänsteleverantörer anslutit sig och förväntningen är att ytterligare ett antal tillkommer under de kommande månaderna. Tjänsteleverantörer som önskar nå ut med sina tjänster genom ”Sakernas Stadsnät” kan ansluta sig efter certifiering av sina tjänster.

 

Under startträffen diskuterades tekniska och kommersiella förutsättningar för projektet och parterna överenskom om att snarast teckna nödvändiga avtal samt att vidta förberedelser för kommersiell driftstart av Sakernas Stadsnät i kvartal 4, 2016.