Bastjänst klar i sin första version

Tidigt tog vi beslut att ta fram en ”Bastjänst” på Sakernas Stadsnät, vilken nu är klar och redo att levereras.

Vi gör detta med flera mål i åtanke:

  • För att visa på leverans av en komplett tjänst på Sakernas Stadsnät.
  • För att förse nyckelpersoner på stadsnät, bostadsbolag, kommuner såväl som nyckelpersoner hos tjänsteleverantörer med ett testkit.
  • För att enkelt kunna organisera en pilot i de stadsnät där sådana planeras.
  • För att, där så är lämpligt, lansera Bastjänsten som en första stadsnätstjänst, då under benämningen ”Kalejdo Smarta Hem Startpaket”.

Det är vår uppfattning att bästa vägen fram är att GÖRA saker, testa, lära sig och utvecklas. Med de stadsnät vi nu jobbar med har vi en hög ambitionsnivå där stadsnäten blir en mycket intressant spelplan för de tjänsteleverantörer vi lyfter in på Sakernas Stadsnät!